Meddelande

Ständigt med nya länkar...
Senast 7/5-14
Över 4000 fiskelänkar!
Nu även ett  Fiskeforum.

Med focus på   Norr - och Västerbottens län.
Copyright © 2009 Roger Lindström . All Rights Reserved.
Ballingslövssjöns och Ottarpssjöns Fiskevårdsområdesförening - två fiskrika sjöar i Norra Skåne. Här finns bl a abborre, braxen, gös, gädda, karp, sutare och ål.
http://www.fiske.ballingslov.nu/
Björka-Åsumsåns FVO - Unikt flugfiske efter öring i en underbar natur.
http://www.bjorkaan.se/index.html
Finjasjöns FVO - Finjasjön,bestånd av gös, gädda, abborre, brax och ål.
http://hem.passagen.se/finjasjon/
Holjeåns fiskvårdsområdesförening - fiske efter stationär öring i strömmande vatten.
http://w1.456.telia.com/~u45610090/
Höjå fiskevårdsområde - Tre delsträckor upplåts för allmänt fiske med fiskekort.
http://www.hojea-fiske.se/
Ivösjöns Fiskevårdsförening - Föreningen som bildades 1952 har idag ca 1200 medlemmar och ger ut tidningen Fisksumpen.
http://www.ivosjon.nu
Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområde - tolv lämpliga fiskeplatser. Platserna är alla lättillgängliga och parkeringsplats finns.
http://www.loddean-fiske.org/
Nedre Helgeåns Fiskevårdsområde - Helgeån är ett av de artrikaste vattendragen i Skåne.
http://www.nedrehelgean.se
Nedre Stensåns FVO - Storgäddan finns här även öring, mycket fiskrik.
http://www.algonet.se/~runtek/stensan/index.htm
Oppmannasjöns FVO - Oppmannasjön har lång historisk tradition vad avser ålfiske
http://www.oppmannasjon.se/
Osbysjöns fiskevårdsområde - Fritt fiske med handredskap.
http://osbysjonsfiskevardsomrade.se/
Ringsjöns FVOF - Skånes största skönhet.
http://www.ringsjon.com/
Rååns Fiskevårdsområdesförening - Med över 200 kilometers strömmande vatten producerar Råån idag mellan 50 000 – 70 000 havsöringsmolt.
http://www.rfvo.se
Tjörnarps FVO - Sjön är 62 hektar stor och har ett djup på mellan 2 till 6 meter. Sjön är en källsjö. Det är minst två källor i sjön. Detta gör att det bara är frånflöde i sjön.
http://home.swipnet.se/~w-44902/html/tj_rnarps_fiskev_rdsf_rening.html
Vegeåns FVO - Nedre delen av Vegeå är en populär plats att fiska havsöring. Hit simmar öringen för att söka föda under våren, ibland i stora stim!
http://www.vegea.dinstudio.se
Vittsjöns FVO - i sjösystemet finns fiskbart bestånd av gädda, abborre, gös, karp, ål, lake, sutare, mört, braxen, löja, gärs, sarv och björkna.
http://vittsjo-nya-fvo.gundrastorp.se/
Hela nätet
Fiskelankar.se
Anpassad sökning
Anpassad sökning
Skåne-Portaler/FVO